Lehed

Laupäev, 21. september 2013

Kolmas koolinädal..

Eelmises nädalas oli nii head kui halba, aga jään ikkagi oma arvamuse juurde, et meil on tore klass. :) Eks tuleb koos edasi pingutada, vaid siis saavutab parimaid tulemusi.
Hea - lapsed on tunnis väga tublid, teevad oma tööd hoolega ja pingutavad, et saavutada parimaid tulemusi. Kolmapäeval tegid lapsed matemaatikas iseseisva tööna kaks töölehte ja said hinnangu mõlema eest. Kogu klassi peale oli vaid paar töölehte, mis said hinnagu "hea", kõik ülejäänud olid "väga tublid". Mina kiidan neid, kiitke teie ka! :)
Halb - meil on mure poiste käitumise ja enda järelt klassi korda jätmisega. Esimene ja väiksem mure on kord klassis enne kehalise kasvatuse tundi - poisid unustavad ikka ja jälle, et riideid kehalise kasvatuse tunniks tuleb vahetada oma pingi juures ning enne tundi jäävad seljast võetud riided kenasti tooli seljatoele oma omanikku ootama. Räägin ja kordan seda reeglit mina lastele ja palun rääkige kodus ka.
Teine, suurem mure, on meie noorte meeste sõnavara. Eks poisid kuulevad suuremaid poisse ning täiskasvanuid tänaval, trennis ja mujal vandumas või veel hullemaid väljendeid kasutamas ning jätavad need meelde, teadmata, mida sellised sõnad õigupoolest tähendavad. Eriti hästi jäävad "halvad sõnad" meelde, kui neid kuuldakse suurematelt sõpradelt, keda poisid peavad oma eeskujudeks. Ega siin muu aita, kui ainult pidev rääkimine, meeldetuletamine ja kontroll, et olukord paraneks. Kindlasti on oluline ka kooli ja kodu tihe koostöö. Minul juba mõned mõtted on.. Samas on oodatud ka vanematepoolsed head ideed selle probleemi lahendamiseks.

Tänan kõiki lapsevanemaid, kes osalesid klassi lastevanemate koosolekul. Järgnev on meeldetuletuseks neile, kes kohal olid ja infoks neile, keda polnud.

  • Esmaspäeval, 23. septembril, toimub 2.-3. tund õues. Palun panna jalga kummikud ja selga ilmale vastav riietus.
  • Ootan 2€ nendelt lastelt, kes soovivad osaleda 6.oktoobril Paide-Türi rahvajooksul.
  • 26. september SPORDIPÄEV. Algus peale 2.tundi. Peaks lõppema samal ajal, kui tavaline koolipäev.
  • Koosolekul otsustasime, et kogume raha 5€ keskustepäeva mappide jm õppeaasta jooksul vajaminevate töövahendite ostmiseks.
  • Valisime kooli hoolekogu liikme kandidaadiks Angely isa Veigo Kaaret´i.
  • Keskustepäevad hakkavad toimuma kord kuus. Esimene keskustepäev on oktoobri keskel. Oodatud kõik lapsevanemad, kellel on võimalik tulla.
  • Järelevastamise/konsultatsioonitunnid toimuvad esmaspäeviti (6.tund) ja reedeti (5.tund).  
Rõõmsat uut nädalat!
    

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar